Friko Rumadanu, Masri, E., & Otih Handayani. (2022). Penggunaan Cyber Notary Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. KRTHA BHAYANGKARA, 16(1), 89–100. https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1032