ANISAH, A. P.; EKO NURISMAN. Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana. KRTHA BHAYANGKARA, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 163–176, 2022. DOI: 10.31599/krtha.v16i1.1047. Disponível em: https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1047. Acesso em: 30 may. 2023.