AMIN, R.; AL AZIZ, M. F.; MANALU, I. .; ISHANTI NURJANAH RAHAYU R. Aspek Hukum Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Menurut Hukum Positif di Indonesia. KRTHA BHAYANGKARA, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 1–22, 2022. DOI: 10.31599/krtha.v16i1.976. Disponível em: https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/976. Acesso em: 30 may. 2023.