1.
Friko Rumadanu, Masri E, Otih Handayani. Penggunaan Cyber Notary Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. krtha bhayangkara [Internet]. 2022 Apr. 3 [cited 2023 May 30];16(1):89-100. Available from: https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1032