Jurnal Hukum Sasana, [S. l.], v. 6, n. 1, 2020. DOI: 10.31599/sasana.v6i1.263. Disponível em: https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/263. Acesso em: 30 may. 2023.