[1]
Kurnia Khairunnisa and Suprihatin, “Implikasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi”, J. huk. sasana, vol. 8, no. 2, pp. 426–437, Nov. 2022.