(1)
Hartanti, D.; Pratama, B.; Dwipa Handayani. Perancangan Aplikasi Pengendalian Ruang Kelas Berbasis Mobile. Jiforty 2021, 2.