PENERAPAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETATERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERNILAI RINGAN. KRTHA BHAYANGKARA, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 63–77, 2018. DOI: 10.31599/krtha.v12i1.30. Disponível em: https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/30.. Acesso em: 19 may. 2024.